Uczucia i Związki

Rozwody, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem – w czym jeszcze pomaga adwokat rodzinny?

Pomnik Nike

Prawo to wiele dziedzin, w tym prawo karne, cywilne, administracyjne i inne, w tym rodzinne. Adwokaci rodzinni zajmują się więc zagadnieniami prawa, które dotyczą rodzin. Wiadomo, że przez rozwody i sprawy alimentacyjne trudno przebrnąć, a takie osoby mogą nam w tm skutecznie pomóc. Przeczytaj czym zajmuje się adwokat rodzinny.

Adwokat rodzinny – czym się zajmuje?

Najczęściej ten rodzaj prawnika zajmuje się kwestiami dotyczącymi małżeństwa, ale także adwokat rodzinny wspiera podczas rozwodu (adwokatrodzinny.wroclaw.pl). Nie tylko chodzi tu jednak o sam rozwód – do zakresu obowiązków adwokata rodzinnego zalicza się także przeprowadzanie podziału majątku, intercyzy, sporządzanie testamentu, darowizny jak również kwestie przyjęcia lub (w przypadku długów) odrzucenia spadku.

Jak adwokat rodzinny pomaga w kwestiach związanych z dzieckiem?

Rozwód to zapewne traumatyczne przeżycie nie tylko dla małżonków, którzy nie chcą już być razem, ale także dla dziecka. Adwokat rodzinny pomaga tak rozstrzygnąć sprawę kontaktów rodzicielskich z osobą małoletnią, by proces wychowywania dziecka pozostał niezachwiany. Czasem jest to bardzo trudne zadanie, tym bardziej, że wzajemne oskarżenia małżonków, zarzuty i poszukiwania dowodów przeciwko sobie nieraz odciskają na dziecku piętno.

Zadaniem adwokata rodzinnego jest zatem także mediacja między skłóconymi małżonkami, która w późniejszym czasie prowadzi do rozstrzygnięcia komu przypadnie w udziale wychowywanie na stałe dziecka. Adwokat rodzinny pomaga także ustalić terminy wizyt jednego z rodziców. Czasem zdarza się, że adwokat rodzinny musi pozbawić jedną stronę praw rodzicielskich, co jest związane głównie z zaniedbywaniem przez te osobę dziecka, ale także dzieje się też tak wtedy gdy rodzic przebywa w więzieniu lub wyjechał za granicę.

Palce skierowane na dziecko

Przestępstwa nieletnich a adwokat rodzinny

Adwokat rodzinny zajmuje się nie tylko sprawami rozwodowymi, ale także przestępstwami popełnionymi przez nieletnich. W trudnej sytuacji, oskarżonego małoletniego może reprezentować adwokat. Broni on wtedy małoletniej osoby, pomaga w złagodzeniu przyznanej kary i stara się naprawić wyrządzone przez nią krzywdy.

Czym jeszcze zajmuje się adwokat rodzinny?

Adwokat rodzinny pomaga także przy ustalaniu alimentów, ale również ich egzekwowaniu. Co ciekawe, prawo rodzinne zakłada ustalanie ojcostwa, gdy zachodzi obawa, że wychowuje się cudze dzieci. Adwokat rodzinny doradza wtedy jak ustalić ojcostwo lub mu zaprzeczyć.

Adwokat rodzinny zajmuje się także adopcjami i to nie tylko dzieci z domu dziecka, ale także na przykład adopcją dziecka partnera z poprzedniego związku.

Wśród adwokatów rodzinnych można wyszczególnić jeszcze podział na tych, którzy zajmują się rozwodami i prawami majątkowymi, opieką nad dziećmi i adopcją czy przestępstwami młodocianych. Pomaga to adwokatom zająć się jedną sprawą, a także zgłębić stosowne przepisy. W obrębie jednej gałęzi prawa istnieje bowiem szereg sytuacji, które tylko sprawny i dobry prawnik jest w stanie rozwiązać.

Udostępnij:

1 comment

Odpowiedz

Your email address will not be published. Required fields are marked *